ایزوگام در گوهردشت

ایزوگام در گوهردشت

ایزوگام در گوهردشت این وسیله جهت برقراری ارتباط بین زیر عایق و فضای بیرون بکار گرفته می شود با استفاده از این هواکش رطوبت ایجاد…

نمایندگی ایزوگام سپهرگستر در کرج

نمایندگی ایزوگام سپهرگستر در کرج

نمایندگی ایزوگام سپهرگستر در کرج اغلب ساختمان های امروزی دارای نمایندگی ایزوگام سپهرگستر در کرج هستند. عایق کاری ساختمان با استفاده از ایزوگام یکی از روشهای نوین…