ایزوگام در گوهردشت

ایزوگام در گوهردشت

۰٫۰ ۰۰ ایزوگام در گوهردشت این وسیله جهت برقراری ارتباط بین زیر عایق و فضای بیرون بکار گرفته می شود با استفاده از این هواکش…